Αυτοί είναι οι νέοι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων