Αρνείται κάθε κατηγορία ο Διευθυντής της ΔΟΥ Χίου (Video)