Απολογισμός 2ετίας 7 Αντιδημάρχων της Χίου (Video)