Απειλεί με παραίτηση το ΔΣ Χίου αν απολυθούν εργαζόμενοι