Απάντηση Κάρματζη στο Σύλλογο Υπαλλήλων της Π.Ε. Χίου