Ανδρέας Μιχαηλίδης: Αναλαμβάνω την ευθύνη που μου αναλογεί