Ανακοινώθηκαν οι βάσεις - Τα ονόματα των επιτυχόντων