Αναφορά Α. Μιχαηλίδη για το Ακτινολογικό Νοσοκομείου Χίου: Aπόδειξη κυβερνητικής αδιαφορίας για τις δομές Υγείας στο νησί