Ακρίβεια: Η μεγάλη κομπίνα, βιομηχανιών, μεσαζόντων και κράτους