Αιτήσεις αλιείας για τόνο και ξιφία μέχρι 25 Φεβρουαρίου