Αίτημα για χαρακτηρισμό της Χίου ως πυρόπληκτης και ένταξής της στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης