Αιμοδοσία για την 3η Δεκέμβρη από την Περιφερειακή Ομοσπονδία Α.μεΑ.