Αιφνίδια ακύρωση της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Αεροδρόμιο