«Αφήστε τις δικαιολογίες και προχωρήστε άμεσα στην τοποθέτηση του Seatrack»