61 αθλητές και αθλήτριες στο «Δρόμο Θυσίας Αίπους 2017» - Αποτελέσματα