24ωρο λουκέτο σήμερα στους Δήμους για τον «ξαφνικό θάνατο»