1.200.000 ευρώ για τη βελτίωση οδικής ασφάλειας στη Χίο