"100.000 € πρότσιμα στο Δήμο Χίου για την ελλιπή ναυαγοσωστική κάλυψη"