Χίος και επιχειρηματικότητα. Έξι προτάσεις για την τόνωση της