Υπερδιπλασιάστηκαν οι αυτοκτονίες στο Βόρειο Αιγαίο