Συνάντηση Δημάρχου με τον Κυβερνήτη και το πλήρωμα του Super Puma