Στο Κτηνιατρείο για έλεγχο τα δολώματα - Συνέχεια στο θέμα από τον Σύλλογο Οικολογίας