Σε αντικατάσταση ΟΕΚ - ΟΕΕ από νέο σχήμα προσανατολίζεται η κυβέρνηση