Πυρά Λαϊκής Συσπείρωσης προς Δήμαρχο και Β. Μυριαγκό