Παραιτήθηκε ο Κ. Μουσουρούλης από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου