Οικολόγοι Πράσινοι για ανεμογεννήτριες «Παν μέτρον άριστον»