"Να δημιουργήσουμε λαογραφικό μουσείο στη Βολισσό"