Μια πρώτη αποτίμηση των εκλογικών αποτελεσμάτων από τους Οικολόγους Πράσινους