Με ποιο τρόπο, θα φτιάξουν τον καλύτερο κόσμο δεν είπαν…