Ιστορική προσέγγιση της προσωπικότητας του Στρατηγού Πλαστήρα από το ΚΚΕ