Η πρώτη οργανωμένη απάντηση των πολιτών της Χίου στη κρίση