Από τη θεωρία των δικαιωμάτων στην πράξη των διακρίσεων