Από τα Κανάρια Νησιά στη Χίο το Διεθνές Συνέδριο Βοτανικών Κήπων (Video)