Απάντηση του Δ. Χίου στο δημοσίευμα Στ.Μιχαηλίδη για την ανακύκλωση