Ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης της στρατιωτικής θητείας κατά τρεις μήνες