Αναστολή κινητοποιήσεων. Σήμερα η συνάντηση για το ΦΠΑ