Αναστέλλονται τα επιδόματα αναπήρων λόγω μη λειτουργίας ΚΕΠΑ