Αναλυτικά οι αλλαγές του ποδοσφαιρικού προγράμματος