Ανακοίνωση συμπαράστασης της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. προς τους Ναυτεργάτες