Αιχμές Γεωργούλη προς Πολύδωρο για Επιτροπή Διαβούλευσης και Τεχνικό Πρόγραμμα