«Χίος 1912 -2012 εκατό χρόνια Ελευθερία; - μια πρώτη προσέγγιση»