«Καλύτερα να παίρνει κανείς την αναπνοή του στα βουνά».