Η ήττα της κυβέρνησης στην ‘αυτοαξιολόγηση’ της εκπαίδευσης και οι απεργίες εκτόνωσης τύπου ΑΔΕΔΥ