Ξεκίνησε η λειτουργία του Αλληλέγγυου Κοινωνικού Φροντιστηρίου