ΒΙΝΤΕΟ: Στη Βουλή από τον Α. Μιχαηλίδη τα βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία Χίου