Τροποποίηση αγωνιστικού προγράμματος Διασυλλογικού Πρωταθλήματος