Τοποθέτηση Οικολογικού Ανέμου για τον Απολογισμό Πεπραγμένων 2016