«Τα πεντοχίλιαρα είναι πετσετάκια για Δημοτική Αρχή και ΔΙΑΝΟΧ»