Συνεχίζονται οι εγγραφές στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Χίου