Συνεδριάζουν με τηλεδιάσκεψη για το Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Β. Αιγαίου